Informacje historyczne dotyczące I Wojny Światowej na terenie Rozniszewa i okolicznych miejscowości

Informacje historyczne dotyczące I wojny światowej na terenie Parafii Rozniszew   Okres I wojny światowej jest słabo znany w społeczeństwie polskim, także w Rozniszewie. Historycy polscy w ostatnich latach woleli zajmować się opisywaniem historii związanych z tzw. żołnierzami wyklętymi niż szczegółowym opisem działań wojskowych na terenach polskich, głównie w celu zdobycia tytułów naukowych. Odnośnie I wojny światowej są bardzo bogate archiwa austriackie i niemieckie a i w rosyjskich archiwach można znaleść wiele udostępnionych już informacji. Ale tych historycy nie wykorzystują w sposób pozwalający na kompleksowy opis tego okresu dla szerokiego zapoznawania się społeczeństwa polskiego z tym tematem. Pomimo tego ja podjąłe próbę zajęcia się tym tematem, w ograniczonym terytorialnie zakresem, dla wydobycia, zapisania i zachowania informacji związanych z tym okresem w Parafi rozniszewskiej. Dla tego celu posiłkowałem się materiałami archiwalnymi, publikacjami książkowymi i internetowymi, dokumentami zawierającymi…

Read more

Rok 1914 w Rozniszewie i okolicy

Wiosna tego roku była zimna i bardzo mokra. Wschody zasiewów były słabe i późne. Do tego maj i czerwiec bez deszczy. W parafii rozniszewskiej ludność jest prawie w całości wyznania chrześcijańskiego z wyjątkiem jednej rodziny wyznania mojżeszowego i 4 rodzin ewangelickiego. 30 lipca nastąpił pilny pobór do wojska rosyjskiego mężczyzn, tzw. zapasowych oraz rekwirowano konie dla potrzeb wojska. W krótkim czasie władze carskie zarządziły powszechne podwody, tj. obowiązek stawienia się mieszkańców wraz z wozami i zaprzęgami w określone miejsca, do…

Read more

Rok 1914 II Część

  I część dotycząca roku 1914 zakończona została opisami tego co działo się w Mniszewie i Rozniszewie, sporządzonymi przez proboszczów tych Parafii. Poniżej relacja proboszcza z Magnuszewa przedstawiona w Kronice Diecezji Sandomierskiej nr 2 z 1915 r.  To bardzo krótka informacja. „ W Magnuszewie wojska nieprzyjacielskie urządziły na dachu kościelnym punkt obserwacyjny z telefonem. Kościół jednak i zabudowania plebańskie nic nie ucierpiały od operacji wojennych. Niemcy wedle kościoła zachowali się dość przyzwoicie. Proboszczowi księdzu wice-dziekanowi Szymonowi Piórze zabrały wojska nieprzyjacielskie 4 wozy koniczyny i 3 wozy słomy, wszystko wartości ok 50 rubli.” W informacji tej jako wojska nieprzyjacielskie należy rozumieć wojsko pruskie i austriackie. Spróbujmy podsumować rok 1914 w działaniach wojennych na terenie Rozniszewa, Mniszewa i Magnuszewa. Miały one charakter działań osłonowych wielkiej bitwy jaka miała…

Read more

Rok 1914 IIIczęść

Poprzednia część zakończona została początkiem relacji bitwy o Dęblin w październiku 1914 r. Poniżej dalsza część tej relacji: „Dzień po dniu Rosjanie wysyłali do lasu kolejne oddziały. Wchodziły tam, widziano je przez kilka minut, po czym znikały w labiryncie drzew i ginęły. Kompanie, bataliony, pułki a nawet brygady były całkowicie pozbawione komunikacji pomiędzy sobą. Nikt nie wiedział, co się dzieje wokół za wyjątkiem kilku metrów przed sobą. Wszyscy wiedzieli, że jest tylko jedna rzecz, jaką się od nich wymaga, przeć naprzód. Tak też robili, stopa po stopie, dzień po dniu, walczyli wręcz, zdobywali, tracili i ponownie zdobywali stanowisko po stanowisku. Ośmielam się zaryzykować twierdzenie, że na całej długości 10 km puszczy trudno jest znaleźć akr ziemi bez okopów, dołów strzeleckich i grobów. Tu widać miejsce, gdzie kilkunastu żołnierzy miało swoje małe umocnienia i walczyło zaciekle z nieprzyjacielem o znajdującym się kilka stóp dalej na…

Read more

Rok 1914 IVczęść

Wraz z ponownym wejściem Rosjan na ziemie Parafii Rozniszewskiej (i całej gminy Magnuszewskiej) nie zakończyły się działania wojenne w najbliższej nam okolicy. Wcześniej, na początku października wojska niemieckie zajęły Warkę, bez większych walk.  Stanowiło to jednak groźną sytuację dla wojsk rosyjskich poprowadzenia działań wojennych wojsk niemieckich na Warszawę. Dlatego Rosjanie skierowali na ten odcinek swoje wojska, które „odbiły” Warkę i przeszły one do kontrataku na linii Kozienice – Radom, mając…

Read more

Rok 1915 I część

Działania wojenne w Rozniszewskiej  okolicy zostały zakończone przed nadejściem zimy. Wojska rosyjskie zaczęły przygotowywać nasz teren do walk przewidywanych w 1915 r. Przede wszystkim w zakresie infrastruktury drogowo-mostowej oraz obiektów obronnych typu okopy, bunkry transzeje i inne obiekty przeciwczołgowe. No i to co najważniejsze zastosowano powszechny pobór rekrutów do wojska rosyjskiego. Spotkało to m.in. Fabiana Rokitę z Anielina i Witkowskiego z Grzybowa. W związku z tym, że zima była łagodna już w styczniu ludność pracowała przy odbudowie i budowie mostów przez Wisłę oraz przy budowie dróg i innych obiektów. Udział w tych pracach był powszechny gdyż za prace te płacono korzystnie w rublach. Do tych prac zgłaszały się całe rodziny. Jako ciekawostkę podam, że przy prostych pracach mężczyzna zarabiał 1,5 rubla a kobiety 1,0 rubla za dzień pracy. W ten sposób uniknięto powszechnego głodu. Prace te trwały do wiosny i wówczas mieszkańcy wzięli się do obsiewania gruntów. Jak pisał kronikarz tych czasów „…ochotnie wzięli się do obsiania pól wiosną aby każdy kawałek  był należycie obrobiony i obsiany.” Wiosna była korzystna dla upraw rolnych, ale urodzaj nie był za bogaty ze względu na suszę w…

Read more

Rok 1915 II część

Zdarzenia związane z działaniami wojennymi w naszej okolicy zostały opisane również w Kronice diecezji Sandomierskiej  nr 2 z 1916 r. w artykule pt. Między Radomką a Pilicą od dnia 20 lipca do dnia 10 sierpnia 1915 r. Autor – Leo – prawdopodobnie ksiądz, ukrył się pod pseudonimem. (Pisownia orginalna). „Dopiero 20 – go lipca po południu niespodziewanie zjawili się kozacy z armatami: był to odwrót wojska rosyjskiego z pod Nowego Miasta, dość nagły. Spiesznie cofało się wojsko z powodu braku amunicji.  Z przybyciem kozaków zaczęły się dla wszystkich mieszkańców dnie trwogi i płaczu. Tegoż dnia wieczorem przychodzi rozkaz  komendanta fortecy…

Read more

Rok 1915 III część

Poprzednia część została zakończona na zdarzeniu w dniu 23 lipca 1915 r, w którym to dniu teren naszej parafii opuścili ostatni Rosjanie, tj. konnica kozaków, którzy przeprawili się za Pilicę, uwalniając nasze ziemie od ich obecności aż do sierpnia 1944 r. Rosjanie wychodząc z naszej okolicy zostawili ją ogołoconą z młodych mężczyzn, których zaangażowali  do swojego wojska, ograbioną z wszystkiego majątku, który można było ze sobą wziąć i z zawleczonymi chorobami zakaźnymi. Najgroźniejszą z chorób był tyfus. Na szczęście w naszej Parafii Rosjanie nie wzniecali pożarów, w każdym bądź razie nie została mi przekazana taka informacja. Pożary zostały przez Rosjan wzniecone w Osiemborowie, w Gruszczynie i w Mniszewie. Ale spróbujmy wyobrazić sobie grozę…

Read more

Rok 1915 IV część

Walec I Wojny Światowej w sposób okrutny przejechał się po naszej Parafii rozniszewskiej. Najbardziej był widoczny ubytek młodych mężczyzn, zarówno kawalerów jak i żonatych. Powstał więc powszechny niedobór męskich rąk do pracy. Wiele męskich tradycyjnie prac musiały przejąć z konieczności kobiety. Nie było to takie proste, zwłaszcza przy odbudowie budynków gospodarczych, żeby było gdzie zamieszkać w czasie najbliższej zimy.  No i skąd wziąć żywność  na zimę. Okazało się, że zebranego zboża i siana oraz ziemniaków wystarczyło na skromne przeżycienajbliższej zimy i początków wiosny.Takie problemy to nie była tylko właściwość Rozniszewa i okolic, tak było w całej Polsce. Ale natura obdarzyła Rozniszew i okolice rzeką i jeziorami, w których było dużo ryb. Zwierzyna leśna została wcześniej wytrzebiona, głównie przez wojsko. Kłusownictwo było zatem sposobem na uzupełnienie menu mieszkańców. Byle do wiosny. Nie było żadnych informacji  od mężczyzn wziętych do wojska rosyjskiego. Praktycznie poczta nie funkcjonowała. W miarę przesuwania się frontu na wschód z wojskowych lazaretów zajmowanych przez wojska niemieckie wracali ranni polscy żołnierze. Tak stało sięmin. z Franciszkiem Mazurem z Rozniszewa, który był ranny w działaniach wojennych pod Sochaczewem czy też z Antonim Kurzepą z Przewozu. Po powrocie ożenił…

Read more

Rok 1916 I część

Działania wojenne w naszej Parafii w czasie I wojny światowej skończyły się w 1915 r.  Ale okrutna wojna trwała nadal.  Front przesunął się daleko na wschód  na tereny dzisiejszej Białorusi i zastygł w okopach.  Przeciwnicy tj. Niemcy i Austro-Węgry oraz Rosja leczyli rany i zbierali nowe siły do dalszych walk. Wyczerpanie walczących stron było tak duże, zarówno w sile ludzkiej  jak i w sprzęcie, że prowadzenie szerokich działań zaczepnych nie było możliwe. Jednak przez cały 1916 r trwały walki,  z różną intensywnością na linii  Bałtyk (Ryga), Mińsk, Żytomierz po Morze Czarne (Odessa), tj. ponad 400 km od Rozniszewa. Nie słychać już było wybuchów bomb, przemarszu wojsk i pożarów. Ale nie było cicho i spokojnie. Jak zwykle bowiem wojny przynoszą choroby zakaźne. Już z końcem 1915 r rozpoczęła swoje żniwo ospa, która rozwinęła się na początku 1916 r. Chorowali na nią zarówno dorośli jak i dzieci, jednak najbardziej dotykała dzieci. Władze austriackie starały się zapobiegać tej epidemii w związku z czym już w styczniu 1916 r. rozpoczęły szczepienia ochronne przeciwko ospie,…

Read more

Rok 1916 i 1917 I część

  Pamiętnikarz z Magnuszewa pisał: „Od dnia 8 do 20 października 1916 r był pobór zboża do kontyngentu w Magnuszewie ze trzech gmin to jest gmina Trzebień, Rozniszew i Grabów. Całe dnie lud zwoził swe płody, prawie nic za nie nie otrzymując. Rozkazano i zabierano co miesiąc na mięso bydło i swynie (świnie) wielkości 230 funtów czyli…

Read more

Rok 1916 i II część 1917

Rok 1916 i 1917 II część Nadal największy problem stanowiły rekwizycje produktów, z tym, że wojsko  zaprzestało brać bydło i ograniczyło się do pobierania trzody chlewnej i zbóż oraz ziemniaków. Przednówek 1917 r był bardzo ciężki, gdyż warunki pogodowe pozwoliły na „wejście w pole” dopiero w połowie kwietnia. Ceny na rynku rosły do takich wysokości, że praktycznie zamarł obrót wolnorynkowy płodami rolnymi. Ale siewy zbóż i nasadzenia ziemniaków zostały wykonane, chociaż z opóźnieniem, pomimo trudności w uprawie ziemi z braku siły pociągowej. Do upraw były wykorzystywane wówczas również krowy, które dawały mleko oraz siłę pociągową. Stosowano też nagminnie wynajmowanie koni ze sprzętem od innych rolników, za co jednak trzeba było płacić lub wynajmować na tzw. odrobek. Jeden dzień pracy…

Read more

KSIĄDZ PROBOSZCZ JÓZEF CZUBA

    Proboszczem w Rozniszewie został krótko po śmierci księdza Józefa Adamskiego w maju 1919 r. Rzucony został w sam środek politycznego gniazda „szerszeni rozniszewskich”, wyrosłych na agitacji związanych z ruchem „Zaranie” i PSL Wyzwolenie. To był wolnomyślicielski, ludowy ruch socjalistów i antyklerykalistów, który w innych parafiach nie był tak aktywny i radykalny jak w Rozniszewie. Pisałem o tym szerzej we wcześniejszej informacji historycznej o Parafii rozniszewskiej. Księdza Proboszcza  Józefa Czubę poznałem osobiście  w końcu lat pięćdziesiątych gdy uczestniczył w mszach odpustowych w Rozniszewie jako Proboszcz Parafii w Magnuszewie. Proboszczem magnuszewskim był od 1953 do 1967r. Na pewno znany był z ponad przeciętnej tuszy. Poza tym niczym specjalnie się nie wyróżniał, nawet jego kazanie w czasie odpustu w Rozniszewie było nijakie (byłem wówczas ministrantem). Był to niewątpliwie człowiek spokojny ale nie był przygotowany do pełnienia funkcii proboszcza w tak rozpolitykowanej wsi jak Rozniszew. A jak ta historia wyglądała z perspektywy księdza Józefa Czuby?  Poniżej przedstawiam tekst z pism kierowanych do biskupa sandomierskiego, pisanych ręką księdza Józefa Czuby (literalnie), : „Rozniszew 16.X..23 r Do Kurii Biskupiej w Sandomierzu Nie chciałem zasmucać Prześwietną Władzę złemi wiadomościami, lecz dalej…

Read more

NIEPODLEGŁOŚĆ W PARAFII ROZNISZEWSKIEJ

NIEPODLEGŁOŚĆ W PARAFII ROZNISZEWSKIEJ

Wiadomości o działaniach niepodległościowych  w Polsce z końca 1918 r przyszły do Rozniszewa z pewnym opóźnieniem i traktowane były przez mieszkańców z dużą ostrożnością co do ich prawdziwości. Nie było więc powszechnej radości tylko kolejna niepewność co do dalszych ich losów. Pierwszą oznaką zmian niepodległościowych  był wyjazd na początku listopada 1918 r dużej grupy austriackich strażników granicznych, patrolujących granicę na rzece Pilicy, jaka istniała pomiędzy Austrią i Niemcami . Wyjechali razem z kilkoma urzędnikami administracji mieszczącej się w istniejącej wówczas gminie Rozniszew w wynajmowanych lokalach. Następnie wyjechało kilka austriackich  rodzin „przysłanych” do Rozniszewa i okolic pod koniec wojny. Jedyną polską administracją pozostali wówczas sołtysi poszczególnych wsi, którzy pełnili funkcje publiczne. Za ok 10 dni wyjechała niemiecka obstawa granicy po drugiej stronie Pilicy. W wyniku tego w krótkim czasie przestała istnieć granica pomiędzy obcymi państwami na Pilicy a wraz z tym zniknął przemyt i kontrabanda. Utraciło więc rację bytu istnienie aż 15 karczem na prawym brzegu Pilicy pomiędzy mostem do Warki a mostem w Mniszewie, jak również po przeciwnej stronie rzeki. Handel przeniósł się do Warki – w środy, Głowaczowa – wtorki i Magnuszewa – poniedziałki. Niestety…

Read more

Jan Wachowicz

JAN WACHOWICZ – Obywatel Rozniszewa W moich poprzednich publikacjach zamieszczonych na „stronie wsi Rozniszew”, w których opisywałem co działo się w Parafii rozniszewskiej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, wymieniłem nazwisko Jana Wachowicza. To barwna i ciekawa postać, bardzo zasłużona dla społeczności gminy Rozniszew. Ale też tajemnicza. W tym odcinku chcę przedstawić szerzej osobę Wachowicza i jego dokonania na niwie społecznej. Proponuję, aby jednak najpierw przeczytać odcinek pod tytułem „Ksiądz Proboszcz Józef Czuba”, w…

Read more