Pragnę poinformować, że wstępnie znany jest harmonogram spotkań sołeckich, połączonych z wyborem sołtysa. Dla mojego okręgu wyborczego przedstawia się następująco:


KOLONIA ROZNISZEW 29.01.2019r    o godzinie 16.00 u Sołtysa
ROZNISZEW 29.01.2019r     o godzinie 18.00 w Szkole
ZAGROBY 15.02.2019r     o godzinie 18.00 u Sołtysa

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniach.