Placówka Terenowa KRUS w Kozienicach zaprasza a szkolenie, które odbędzie się w dniu 7.03.2018r. (środa) o godzinie 12.30 w Szkole Podstawowej w Rozniszewie.

Tematyka szkolenia będzie następująca:
1. Przedstawienie spraw związanych z działalnością Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: zasady obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i członków ich rodzin; świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników; warunki przejścia na emeryturę rolniczą;
2. Zagadnienia z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.