Pragnę poinformować, że spotkanie z przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych, odnośnie budowy oraz przebiegu trasy linii 2x400kV Kozienice- Miłosna. Informacje odnośnie tej inwestycji w sposób „kompleksowy” jak zapewniali mnie przedstawiciele PSE zostanie przedstawione dla mieszkańców wsi Rozniszew i Zagroby – 5 marca (poniedziałek) o godzinie 19.00 w Szkole Podstawowej w Rozniszewie. Wszystkich zainteresowanych z pobliskich miejscowości również serdecznie zapraszam.