Głównym tematem sesji rady będzie przedstawienie informacji przez Polskie Sieci Energoelektryczne odnośnie budowy/modernizacji linii 400kV Kozienice- Miłosna.