Na wczorajszym spotkaniu zostały przedstawione plany przebiegu linii 2x400kV Kozienice- Miłosna. Linia w Rozniszewie zmienia swój bieg (prawdopodobnie na słupie nr 128) i obiera kierunek na Rękowice gdzie dalej przechodzi za Wisłę.