Na przełomie listopada i grudnia zostały wykonane prace na cmentarzu Parafialnym w Rozniszewie, związane z ułożeniem kostki. Udał o się ułożyć aż 150m2 kostki. Całość inwestycji została pokryta z pieniążków które udało się zebrać podczas kwesty oraz w czasie świąt Bożego Narodzenia. Została również odnowiona (oczyszczona oraz odmalowana) brama główna oraz furtka. Pracy związanej z ułożeniem kostki podjął się Pan Mariusz Marciniak.
Podsumowując:
Kwesta na cmentarzu – udało się zebrać 9500,02 zł
Kwesta pod kościołem – udało się zebrać 3662 zł
Suma zebranych pieniędzy – 13162,02 zł
Suma wydanych pieniędzy – 12925 zł

Zostało: 237,02 zł

Dokładny kosztorys wykonanych prac znajduje się do wglądu w Kancelarii Parafii Rozniszew.