komunikat

Proszę o zapoznanie się z komunikatem wystosowanym przez Starostę Kozienickiego w związku z zagrożeniem powodowanym przez rosnące drzewa przy posesjach podczas występujących burz i porywistych wiatrów. Komunikaty wywieszone są również na tablicach ogłoszeń przy sklepach.