Informacja w załączniku poniżej, dotyczy zaorywania pasa drogowego oraz wywlekania ziemi na jezdnię przez rolników. Dotyczy to dróg powiatowych jak i gminnych w takim przypadku zgodnie z przepisami Dz useful site. U. 2015 poz. 460 z dnia 27.02.2015r. (art. 39 pkt. 2 i 8) nakładana będzie kara administracyjna.

INFORMACJA –> kliknij tutaj: informacja