Od 2016 roku funkcjonuje u nas fundusz wiejski, na stan którego wpływały dobrowolne wpłaty przekazywane od mieszkańców, najczęściej było to
5 – 50 zł . Według tych wpłat w poszczególnych latach kształtował się on następująco:
-2016 uzbierano 701 zł
-2017 uzbierano 760 zł
-2018 uzbierano 816 zł

Dodatkowo w sklepie była prowadzona zbiórka na remont figurki z tych wpłat uzbierano 430 zł.
Również sprzedano wieniec dożynkowy za kwotę 350 zł.


W 2016 roku wyremontowano figurkę na rondzie – koszty poniesione z funduszu wiejskiego to 211,88 zł (farba, Kamień), dodatkowo zostało zakupione częściowo tuje pod kopiec Kościuszki za 195 zł.

W 2017 roku wyremontowano figurkę na zakręcie koszt remontu z częściowym materiałem to 1600 zł, zakup farby na ogrodzenie 53,80 zł zakup cementu do oprawienia krawężników -50 zł i figurka matki Boskiej za 130 zł. Dodatkowo została zrobiona wycinka suchych drzew z podnośnika koszowego za 200 zł.

W 2018 roku posiano trawę przy kaplice za zakręcie oraz zakupiono tuje za kwotę 70 zł.

Na chwilę obecną fundusz wiejski wynosi 546,32 zł – został przekazany nowo wybranej sołtysowej.

Michał Korczak

Źródło obrazka: https://pl.depositphotos.com/38675083/stock-illustration-stack-of-dollar-coins.html