Zajmuję się historią naszego regionu od liceum. Szukam informacji historycznych o naszych dziejach, szperam po archiwach, gromadzę zdjęcia i dokumentację oraz zbieram wypowiedzi mieszkańców Gminy. To bardzo ciekawe hobby. Czynię to po to aby historia tych ziem i jej mieszkańców została poznana w jak najszerszym zakresie i opisana prawdziwie dla następnych pokoleń. Opracowania swoje publikuję w internecie na „stronie wsi Rozniszew”. W dziełach tych staram się zachować staranność co do prawdziwości faktów historycznych.

Aktualnie mam poważny kłopot odnośnie historii powstania i działania szkoły w Magnuszewie. Wiąże się to z tym, że w dniu 30.03.2019 r miała miejsce uroczystość związana z obchodami 200-lecia tej szkoły z udziałem biskupa, posła na Sejm RP i innych gości. Z tej uroczystości wynikało, że szkoła publiczna w Magnuszewie powstała w 1819 roku. Wziąłem się więc za poszukiwania tej historii. Dziś mogę jednoznacznie stwierdzić, że nie znalałem żadnej informacji o tym fakcie historycznym. Jestem dziś pewien, że w 1819 r (ani też w 1828 r) nie powstała ani też nie działała wówczas żadna szkoła publiczna w Magnuszewie. Szkoła ta powstała dopiero w 1867 r. Tak wynika m.in. z pamiętnika Piotra Gutkowskiego, pisanego od marca 1913 r, cytuję (literalnie):

 „W roku 1867 za burmistrza Kościńskiego założono szkołę początkową bo takowej zupełnie nie było i dzieci żadnej nauki nie otrzymywały, jak tylko od swych rodziców. Od dnia 1 stycznia  1869 nowo założoną szkołę miasto otrzymało jedynie dla siebie. Miasto opłacało Nauczyciela własnemi pieniędzmi, ze składek wynajmowano lokal, później w Roku 1878 zbudowało własny dom szkolny kosztem około 2 tysięcy róbli i takową utrzymywali do roku 1890-go”.

Druga informacja w tej sprawie jest na fotografii wykonanej w grudniu 2020 r z tablicy informacyjnej Urzędu Gminy, znajdującej się na murze przy bramie cmentarza w Magnuszewie, którą niżej prezentuję:

Jak odnaleźć informację o zdarzeniu, którego nie było? To bardzo proste. Trzeba wymyślić zdarzenie i go prezentować jako pewne. Historia zna wiele takich przypadków, również w naszej Gminie.

Powstał więc teraz duży kłopot dla obecnych i przyszłych historyków opisujących historię szkoły w Magnuszewie. Wiem, że przygotowywana jest praca doktorska na temat historii Zapilcza. Powstaje też wątpliwość jak uczyć uczniów szkoły w Magnuszewie o jej  historii i historii ziemi magnuszewskiej. Żaden z wielu absolwentów szkoły w Magnuszewie, jak i obecnych uczniów, których pytałem o wiedzę na temat historii ich szkoły, nie potrafił nic na ten temat powiedzieć. Jest mi niezmiernie przyjemnie, że każdy absolwent szkoły w Rozniszewie zna historię naszej szkoły. To wszystko dzięki jej pedagogom i absolwentom. Przyjmijcie należne Wam podziękowania. „Kto liczy na wieki wychowuje ludzi” (w prawdzie historycznej).

Pokazuję wam ten przykład jak możliwe jest manipulowanie historią naszych  dziejów dla niezrozumiałych dla mnie potrzeb i jak trudno później jest się z tego wyplątać. Myślę, że dobrze byłoby teraz napisać prawdziwą historię oświaty w Magnuszewie, z uwzględnieniem prawdopodobnej szkoły przyparafialnej, dworskiej i prywatnego nauczania.

Prawdziwe przekazy historyczne są ważnym elementem pogłębiajacym przywiązanie do miejsc pochodzenia i utożsamianie się z ich dziedzictwem. Tym większą daje to satysfakcję osobom parającym się historią regionalną. Przypomnę, że historia szkoły w Rozniszewie została opisana w trzech publikacjach: przez Beatę Marczak, Hannę Grzeszczak oraz Annę i Leszka Owczarczyków. Zachęcam do obejrzenia krótkiego filmiku na You Tube z wymienionej uroczystości.

Grudzień 2020r

Jerzy Rokita – Rozniszew