W załączniku znajduje się obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszczęcie postępowania „budowa linii 400kV Kozienice- Miłosna”

Działki na których będą prowadzone prace to:p

obręb Mniszew 0035

działki ewidencyjne nr: 4005/1, 705

obręb Rękowice 0037

działki ewidencyjne nr: 273/1, 172, 71

obręb Rozniszew 0004

działki ewidencyjne nr: 308/1, 371

obręb Józefów Osiemborowski 0003

działka ewidencyjna nr: 156

obręb Trzebień 0010

działki ewidencyjne nr: 15, 16, 142

obręb Bożówka 0008

działka ewidencyjna nr: 10

Więcej informacji: http://magnuszew.pl/index.php/ogloszenia/668-obwieszczenie-wojewody-mazowieckiego-budowa-linii-400-kv-kozienice-miosna