Serdecznie zachęcam wszystkich do przeczytania pięknie napisanego albumu, autorstwa Pana Jerzego Rokity. Album do pobrania w PDF-ie pod linkiem poniżej.

Przypisy autorskie do Albumu o kapliczkach, figurach i krzyżach przydrożnych w Parafii rozniszewskiej

Album niniejszy przygotowywałem w latach 2017 – 2019. Tyle trwało zbieranie informacji i robienie zdjęć. Przy okazji lepiej poznałem naszą Parafię. Najwięcej czasu poświęciłem zbieraniu informacji o okresie krzewienia wiary katolickiej na naszych ziemiach nad Pilicą i Wisłą. Skondensowane informacje zawarłem we wstępie albumu. Tematem wiodącym jest tu informacja, że tereny Rozniszewa zostały nadane zakonowi sióstr Norbertanek z Płocka. Na czym oparłem swoje ustalenia? Z dostępnych źródeł w nielicznych opracowaniach historycznych wynika, że:

1. Zakon żeński Norbertanek został sprowadzony do Płocka przez biskupa płockiego Wita w latach 1160 – 1179 z Niemiec. W Płocku został wybudowany dla nich kościół i zabudowania klasztorne. Obszarem na którym funkcjonował było głównie południowe Mazowsze.

2. Zakon miał bardzo duże powodzenie wsród nowicjuszek do klasztoru (nawet do 10 tysięcy), którymi w większości były dziewczęta z dobrych domów. Zakon ten, tak jak i inne zakony, był również miejscem kształcenia dziewcząt z innych dzielnic, np z Ziemi Sandomierskiej.

3. Był bogato wyposażany w dziesięciny, majątki ziemskie, lasy, łąki i inne dobra. Również przez ojców, którzy wysyłali swoje dziewczęta do klasztoru.

4. Jest bardzo mało informacji na temat działalności mniszek norbertanek płockich. Wiadomym jest natomiast, że zakonnice posiadały m. in. Kozienice (od co najmniej 1206 r) i Promnę (za Pilicą od Rozniszewa).

5. Klasztor norbertanek w Płocku został zniesiony w 1819 r przez władze carskie a zakonnice przeniesione zostały do Czerwińska. Pozostał i funkcjonuje do dziś zakon norbertanek w Krakowie, którego zaborcy z Austrii nie zlikwidowali. Prawdopodobnie dlatego w opracowaniach historycznych naszej ziemi rozniszewskiej i mniszewskiej wszyscy autorzy pisali, że tereny te były własnością Zakonu Norbertanek w Krakowie. Z dostępnych publikacji norbertanek krakowskich nie wynika aby istniał ich związek z naszymi terenami nadpilickimi.

6. Nazwa wsi Mniszew świadczy mocno o związku z mniszkami, najprawdopodobniej norbertankami płockimi. Mam też niejakie przekonanie, że nazwa naszej wsi też etymologicznie związana jest z mniszkami. Zaznaczam, że w dawnych czasach pojęcie „siostry zakonne” było używane tylko pomiędzy siostrami w zakonach. Poza klasztorem używano wyrazów mniszki lub zakonnice.